top of page

Algemene voorwaarden Pompette


Ondernemingsgegevens

BV De Maesschalck - Goffaerts

Pompette

Koningin Elisabethlaan 18

9000 Gent info@pompette.be

0476 65 47 39

BE 0777 256 149

BV De Maesschalck - Goffaerts, Koningin Elisabethlaan 18 9000 Gent RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Pompette, een BV met maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlaan 18, 9000 Gent, BTW BE 0777 256 149, RPR Gent, (hierna 'Pompette') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pompette moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pompette aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Er is geen minimumbedrag om te bestellen. Wel komt er een verzendkost bij van € 5,50 voor bestellingen buiten 9000, 9040 en 9050. Bij een aankoop vanaf € 60 valt de verzendkost weg.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de ## Artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het

aanbod binden Pompette niet. Pompette is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pompette is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pompette. Pompette kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen


● De online aankoop verloopt via het betaalproces van Lightspeed Ecommerce

● De betaling gebeurt meteen via online transactie. Dit kan plaatsvinden met bancontact, Visa, Mastercard of iDeal.

● Bij een bestelling met alcoholische dranken verklaar je dat je ouder bent dan 18 jaar. BV De Maesschalck - Goffaerts is niet aansprakelijk voor bestellingen gemaakt door minderjarigen (jonger dan 18 jaar).

Pompette is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


De levering vindt binnen de 30 dagen plaats, na het plaatsen van de bestelling (of deze nu telefonisch, via e-mail, mondeling of via de webshop geplaatst is). Dit tenzij anders aangegeven of anders afgesproken met de klant en schriftelijk bevestigd.

Producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Als een product niet meer in voorraad is, nadat de bestelling en betaling is gemaakt, wordt de betaalde som integraal teruggestort aan de klant tenzij anders afgesproken tussen de klant en Pompette.

● Er is geen minimumbedrag om te bestellen. Wel komt er een verzendkost bij van € 5,50. Bij een aankoop vanaf € 60 valt de verzendkost weg.

● Je kan je bestelling ook altijd afhalen binnen onze openingsuren. Dat is uiteraard gratis.

● We leveren met de fiets in 9000 Gent, 9040 en 9050. Val je hier nét buiten? Stuur ons een mailtje via info@pompette.be en we bekijken of we je toch op onze route krijgen.

● We leveren momenteel enkel op vrijdag en zaterdag tussen 16 uur en 19 uur. We doen ons best om rekening te houden met jouw voorkeur qua uur. Renske neemt contact met je op.

● We hebben tijd nodig om je bestelling te verwerken, daarom zit er minimum 24 uur tussen het plaatsen van je bestelling en de verzending.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
Buiten de afgebakende regio leveren we geen aperopakketten. Er kan wel wijn besteld worden, mits de volgende voorwaarden.

Enkel regio Vlaanderen

Minstens 6 flessen per bestelling

We vragen hiervoor een leverkost van 8,50 euro die wegvalt bij een bestelling ter waarde van 100 euro of meer.

Het moment van levering wordt meegegeven nadat de bestelling is afgerond. Tussen bestelling en levering zit +- 5 werkdagen.

De levering gebeurt door Pompette op vrijdag of zaterdag tussen 16 uur of 19 uur tenzij anders afgesproken met Klant. Het timeframe van levering wordt aangeduid tijdens de bestelprocedure door Klant en wordt zo nauwkeurig mogelijk behaald door Pompette. Bij enige vertraging of logistieke problemen wordt Klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een ## Artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Pompette.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Pompette was geboden.

Tijdens de verzending is BV De Maesschalck - Goffaerts wel nog aansprakelijk en wordt de klant vergoed. Dit kan een financiële vergoeding zijn ter waarde van het beschadigd product of een vergoeding in de vorm van natura met dezelfde financiële waarde als het beschadigde product.

Bestellingen bevestigen of annuleren

Een mondelinge aanvraag of aanvraag via mail is bevestigd na akkoord van beide partijen op de offerte. Een bevestiging moet ten laatste een week voor het afgesproken lever- of afhaalmoment gebeuren, tenzij anders afgesproken. Een bestelling annuleren kan ten laatste 48 uren voor het afgesproken lever- of ophaalmoment. De aankoop wordt indien van toepassing terugbetaald. Een bestelling voor minder dan 6 personen kan ten laatste 48 uren voor het afgesproken lever-of ophaalmoment geannuleerd worden. Een bestelling voor 6 personen of meer kan tot 7 dagen op voorhand geannuleerd worden. Indien tijdig geannuleerd, wordt de aankoop - indien van toepassing - volledig terugbetaald.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde ## Artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pompette.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pompette te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde ## Artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit ## Artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument ## Artikelen online aankopen bij Pompette.

Klanten hebben recht op 14 dagen bedenktijd op aangekochte producten met uitzondering van voedingsproducten. Klanten kunnen hun aangekochte producten in oorspronkelijke staat terugbrengen of terugzenden naar BV De Maesschalck - Goffaerts, Koningin Elisabethlaan 18 in 9000 Gent, na mondelinge of schriftelijke afspraak. Klanten kunnen hun aangekochte producten in oorspronkelijke staat ook terugsturen met een koerierdienst naar keuze, echter is de klant aansprakelijk bij enige schade van de producten tijdens de verzending via de koerierdienst. De eventuele kosten die gepaard gaan met een terugzending van de klant naar BV De Maesschalck - Goffaerts worden betaald door de klant,

Kurkgarantie: de garantie op terugbetaling als jouw wijn een kurksmaak heeft: je mag je wijn dan terugbezorgen aan Pompette. Enkel geldig mits voorlegging van het aankoopbewijs.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV De Maesschalck - Goffaerts, Koningin Elisabethlaan 18, 9000 Gent, info@pompette.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BV De Maesschalck - Goffaerts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BV De Maesschalck - Goffaerts, Koningin Elisabethlaan 18, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de ## Artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pompette zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde ## Artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het ## Artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde ## Artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een ## Artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BV De Maesschalck - Goffaerts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BV De Maesschalck - Goffaerts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BV De Maesschalck - Goffaerts wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BV De Maesschalck - Goffaerts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

BV De Maesschalck - Goffaerts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

● de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor ## Artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Pompette klantendienst en het ## Artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Pompette.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pompette zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het ## Artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het ## Artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,

desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Pompette is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 56 19 99, via e-mail op info@pompette.be of per post op het volgende adres Koningin Elisabethlaan 18. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pompette beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 5,25% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 5,25% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. 

(Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

 

 10.§1. Consumenten

 

Er is na 1 kosteloze ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Indien er sprake is van een consumentenovereenkomst, overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht, dan is er bij volledige of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag na ingebrekestelling een verwijlinterest aan de wettelijke interest tot volledige betaling verschuldigd.

 

 10.§2 Ondernemingen

De prijs is ten aanzien van ondernemingen uitgedrukt in Euro, exclusief btw en andere taksen.

Bij een overeenkomst met een niet-consument is bij volledige of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder waarschuwing en/of ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlinterest aan de interestvoet bepaald door artikel 5 van de ‘Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ tot volledige betaling en daarenboven een forfaitair schadebeding van 10 % ter dekking van de administratieve kosten van invordering met een minimum van 40 euro per factuur.

Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, BV De Maesschalck - Goffaerts, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

● Contact met Klant voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

● Het verwerken van de bestelling

● Versturen van nieuwsbrieven

● Reclame- en/of marketingdoeleinden (bv Facebook Pixel)

● Interne analyses via Google Analytics

De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV De Maesschalck - Goffaerts, Koningin Elisabethlaan 18, 9000 Gent, info@pompette.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot BV De Maesschalck - Goffaerts, Koningin Elisabethlaan 18, 9000 Gent, info@pompette.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies


Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Pompette om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pompette. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

"Geschillen kunnen enkel voorgelegd worden aan de afdeling te Gent van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de afdeling Gent van de Ondernemingsrechtbank Gent en het vredegerecht van het eerste kanton te Gent die als enige territoriaal bevoegd zijn, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. Deze rechtbanken zijn territoriaal de rechtbanken van de plaats van betaling conform art. 624, 2° Ger.W.)."

bottom of page